Misioni

Misioni ynë është që të përmirësojmë cilësinë e jetës së të gjithë komunitetit tonë, duke ofruar produkte të cilësisë dhe shërbim të shkëlqyer.

 

Objektivat Tona

Inkurajimi i praktikave, të cilat respektojnë mjedisin dhe trajtimin e kafshëve në mënyrë humane. Të ofrojmë produkte cilësore me çmime të arsyeshme. Të aplikojmë teknologjinë më të fundit në të mirën tonë dhe të mirën e konsumatorëve. Të kënaqim nevojat e konsumatorëve. Ruajtja e komunikimit të hapur brenda kompanisë, me konsumatorët dhe me partnerët tanë.

 

Vizioni Yne

Krijimi i një strukture të madhe, e cila do të jetë një lider në ekonominë shqiptare, si dhe një protagonist kryesor në një Revolucion Ekonomik në të gjithë rajonin e Ballkanit " Ne premtojmë të veprojmë në këtë mënyrë me të gjitha mjetet, në mënyrë që të ofrojmë shërbim të shkëlqyer për të gjithë klientët tanë.