Konsulence veterianaro-zooteknike

Pervec tregtimit te ushqimit blegtoral ,kjo kompani u ofron klienteve te saj edhe transportin edhe ne rastet kur malli blihet prane fabrikes se ushqimit edhe ne rastet kur malli blihet nga klientet ne rrethe.

Pervec aktivitetit prodhues kjo kompani ka dhe laboratorin e saj kimiko-bakteriologjik ku kryhen keto analiza dhe sherbime :

  • Kontrolli I ushqimit ,analiza per lageshtine,hirin,fibren,proteinen,yndyren;
  • Kontrolli I lendeve te para qe hyjne ne ndermarrje;
  • Analiza cilesore te vezes (intensiteti i te verdhes,PH);
  • Analiza bakteriologjike (kontrolle te ndryshme te detajuara per vezen,organet e brendshme te shpendit,ushqimit,ambientit,ujit,yndyres,plehut organik, lendeve te para si dhe kontrollin e ushqimeve per metale ) per te percaktuar bakteret nese ka,tipizimin e tij si dhe percaktimin e llojit te trajtimit te tyre.
  • Analiza per veren (PH,aciditeti i pergjithshem,grada alkoolike etj.