Partneret Tane

AGROLOBY D.O.O

E vendosur ne Serbi,kjo kompani merret me tregtimin e misrit dhe grurit si lende te para te ushqimit blegtoral.

http://www.aiba.al/images/stories/agroglobe.jpg

ALTAZOO S.A.S

Merret me tregtimin e miellit te peshkut,me qender ne Faenza,Itali.

ARCHIBUGI & Figli s.r.l

E vendosur ne Ravenna,Itali merret me prodhimin dhe shitjen e miellit dhe vajit te sojes,lendet e para te ushqimit blegtoral

CELPLAST S.R.L

Eshte leader ne industrine plastike,merret me prodhimin dhe tregtimin e paketimeve dhe ambalazheve plastike si bikerina etj.Gjithashtu kjo kompani njihet per materialet e saj atoksike,prej polietileni.Kjo kompani eshte e vendosur ne Padova, Itali

FACCO S.P.A

Kjo kompani eshte e specializuar ne prodhimin dhe tregtimin e materialeve,pajisjeve,makinerive dhe produkteve te ndryshem per pulari si kapanone,bateri kapanonesh ,sisteme komlementare etj.Eshte e vendosur ne Padova,Itali.

FARMER S.P.A

Kjo kompani eshte e specializuar ne prodhimin e tregtimin e lendeve te para per ushqimin e kafsheve si premikse,mikroelemente si dhe ushqime aditive;eshte e vendosur ne Padova,Itali.

FOSFITALIA S.P.A

Ben pjese ne grupin FosfItalia,udheheqes ne prodhimin e fosfatit te kalciumit ,si dhe ne tregtimin e tij.Kjo kompani ka stabilimentet e vet ate prodhimit te kesaj lende te pare dhe nenprodukteve te saj.Eshte e vendosur ne Forlí dhe Ravenna.

HARTMANN D.O.O

Me qender ne Koprivnica,Kroaci eshte nje kompani e specializuar ne prodhimin dhe tregtimin e materialeve dhe ambalazheve prej kartoni per veze.Ky aktivitet prodhues bazohet ne letren e ricikluar.Hartmann d.o.o ka teknologjite dhe makinerite e saj te prodhimit te ketyre ambalazheve.

IDA PRO S.R.L

Kompani leader ne prodhimin dhe tregtimin e nenprodukteve me origjine blegtorale;e vendosur ne Itali.

PANTOPLASTIC S.R.L

E specializuar ne prodhimin dhe tregtimin e thaseve plastike prej polietileni per pleh organik,eshte e vendosur ne Itali.

SCHROPPER G.M.B.H

Eshte nje nga kompanite me te medha te rritjes ne inkubator te vezeve per zoga te destinuara per prodhim.Kjo kompani eshte e vendosur ne Austri.

SCOLARI S.R.L

Me qender ne Itali eshte nje kompani e specializuar ne prodhimin dhe tregtimin e makinerive,impianteve e materialeve te destinuara per pergatitjen e ushqimit blegtoral si sillose etj.

MPM INSTRUMENTS

Te specializuara per prodhimin dhe tregtimin e materialeve,makinerive dhe pajisjeve laboratorike

CRISON

Te specializuara per prodhimin dhe tregtimin e materialeve,makinerive dhe pajisjeve laboratorike

OHAUS

Te specializuara per prodhimin dhe tregtimin e materialeve,makinerive dhe pajisjeve laboratorike.